Kullanıcı Sözleşmesi / Terms Of Use


HİZMET
Mefhum, bir Üye olarak Size, cep telefonunuz veya diğer internet erişimi olan cihazlarınız ile
Mefhum uygulamasına veya diğer önceden yüklenmiş Mefhum yazılımlarına bağlanarak sesli
kitapları, e-kitapları veya diğer edebi/eleştirel/dini içerikleri aktarabileceğiniz ve/veya
indirebileceğiniz kişiselleştirilmiş bir dijital üyelik hizmeti sunar. Buna ek olarak, Hizmet, kişiye
özel öneriler, mesajlar ve kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek adına Sizin için geliştirilmiş ve
uyarlanmış özellikler içerir. Mefhum, kullanıcı deneyiminizi daha da geliştirmek ve
zenginleştirmek için kamuya açık veya kapalı olabilen farklı türde sosyal medya forumlarına
erişim de sunabilir. Herhangi bir ek şartta veya Mefhum tarafından size sunulan ve sizin de
kabul ettiğiniz bir üyelik planında aksi kararlaştırılmadıkça, hizmet, yukarıda açıklandığı üzere,
Şartlara uygun olarak yalnızca ticari olmayan kişisel amaçlar için kullanılabilir.
Mefhum, Hizmet'i kullanabilmeniz için gerekli olan teknik gerekliliklerde zaman zaman
değişiklikler yapma, iş ortaklarını değiştirme, bunlarda ekleme ve çıkarma yapma haklarını saklı
tutar. Mefhum, Hizmet'i kullanımınızı sınırlayabilecek değişiklikleri e-posta yoluyla veya Hizmet
üzerinden anlık bildirimler ile Size bildirmek konusunda azami çabayı sarf edecektir. Söz konusu
bildirim bu değişikliklerin yürürlüğe girmelerinden en geç 30 (otuz) gün önce iletilecektir. Ancak,
Mefhum, size ön bildirimde bulunmaksızın, iş ortaklarında ve ödeme yöntemlerinde ekleme
veya çıkarma yapma hakkını her zaman için saklı tutar.

YAZILIM
Yazılım'ın her türlü Haklarının sahibi Mefhum ve/veya Mefhum’un anlaşmalı olduğu üçüncü
kişi servis sağlayıcılardır. Mefhum önceden haber vermeksizin Yazılım üzerinde her türlü
tasarrufta bulunma yetkisini sahiptir. Yazılımdan veya Yazılımın herhangi bir şekilde
çalışmamasından, eksik çalışmasından, geçici veya sürekli surette aksaklık çıkarmasından
veya yeterli veya tam manasıyla randıman alınamamasından Mefhum herhangi bir surette
sorumlu tutulamaz. Mefhum, Hizmet ile ilgili herhangi bir garanti vermediği gibi, Yazılımla da
ilgili herhangi bir garanti de vermemektedir.
Yazılım’ın bir kısmı veya tamamı, herhangi bir nedenle, Mefhum önceden açık yazılı izni
olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, kısmen veya tamamen
değiştirilemez, başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere devredilemez, herhangi başka bir
şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz, kullandırılmaz ve kullanılamaz. Yazılım’ın,
Mefhum’un önceden açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılması yasaktır.
Üye, Site’de Yazılım’ı sadece işbu Sözleşmedeki şartlara bağlı olmak koşuluyla sadece Hizmet
alma amacı ile sınırlı ve süreli olarak kullanacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

MEFHUM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Verilen Hizmetin bir parçası olarak, Mefhum, e-mail, telefon, SMS, MMS yolu ile ya da doğrudan
Hizmet üzerinden Size ulaşarak, Hizmetin işlevleri ve İçeriği hakkında bilgilendirme yapabilir.

Uygulanabildiği ölçüde ve sizinle iletişim kurulmasını reddetmediğiniz sürece, Mefhum ayrıca e-
mail, telefon, SMS, MMS yolu ile ya da doğrudan Hizmet üzerinden Size ulaşarak, promosyonlar

veya Hizmet ile ilgili benzeri faaliyet, ürünler ve etkinlikler hakkında bilgilendirme yapabilir.

Ayrıca kabul ettiğiniz takdirde, Mefhum, üçüncü taraf sosyal medya platformları gibi diğer
iletişim araçları vasıtasıyla Sizinle irtibata geçebilir.
Mefhum ve Üye arasındaki tüm iletişim, Mefhum’un Gizlilik Politikası’na uygun olarak yürütülür.

Mefhum, mobil iletişim hatlarında veya internet servis sağlayıcıların hizmetlerinde
yaşanabilecek kesintilerden sorumlu değildir.
Hizmet, haftanın 7 (yedi) günü kesintisiz olarak verilir. Ancak, Mefhum, Hizmet'in her zaman
kesintisiz ve hatasız sürdürülebileceği garantisi vermez. Hizmet'i etkileyen aksaklık veya
kesintiler meydana geldiğinde, Mefhum bunları düzeltme olanağı verilir ve bunlar sözleşmenin,
yani Şartlar'ın ihlali sayılmaz. Aynı şekilde, Mefhum, makul sebeplerle, mesela, bakım ve
iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Hizmet'i durdurabilir.

Mefhum, internet kesintisi, hız düşüklüğü veya Üye'nin kullanmakta olduğu internet
hizmetindeki diğer aksaklıklardan dolayı Hizmet'in sunumunda yaşanan hata ve kesintilerden
sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Mefhum, makul bir çerçevede, kendi kontrolü dışında sayılan tabii
afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, grev, lokavt, işçi kıtlığı, ticari ihtilaf, yangın,
patlama, sel veya diğer doğal olaylar ya da herhangi diğer bir mücbir sebepten dolayı Hizmet'i
işbu Şartlar kapsamında gereği gibi sunamamaktan dolayı sorumlu tutulamaz.
Mefhum, Şartlar çerçevesinde sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen
üçüncü taraflara devredebilir. Mefhum, yine, bu Şartlar çerçevesindeki yükümlülüklerini,
atayacağı yükleniciler aracılığı ile de yerine getirebilir. Kişisel verilerinizin işlenmesini
etkileyebilecek bu tür değişiklikler olduğunda, Mefhum Gizlilik Politikası’na göre hareket edilir.

ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen Kullanıcının Mefhum’da bulunan
üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle
doldurması ve üyelik başvurusunun Mefhum tarafından değerlendirilerek onaylanması
gerekmektedir. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece Üyelik başvurusunda bulunan kişi
üzerinde doğmakta olup Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen
herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Mefhum, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve
herhangi bir sebebe dayanmadan Üyelik başvurularını reddedebilir veya Üyelik
başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Mefhum, hukuki, teknik ve
özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi ve benzeri sebepler
de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve
herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında
bulunmaksızın Üye’nin Üyeliğine son verebilir.
Üye ve Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu
Sözleşme’nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara uygun olarak hareket
edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Üyenin, Üye Profil Sayfasına erişmek ve Site üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için
ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu
bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır.
Üye, Site dahilinde genel kabul gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
uygun davranmayı kabul eder. Site'de suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde
bulunulması durumunda sorumluluk tamamen Üye'ye aittir. Üye'nin hareketlerinden doğan
hukuki sorunlar veya taleplerden Mefhum sorumlu tutulamaz.
Üye'nin, Site aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel
görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Site, siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri
yayınlanması için kullanılamaz, Site'de haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya
ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve Site'de
toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden
etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz
amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.
Üye, T.C. Anayasa'sı, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya
tazminat yükümlülüğü doğurabilecek, kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel
ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf,
slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi içeriklerin Site aracılığıyla
paylaşılamayacağını, bunu bildiğini, aksi halde kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen
kabul eder. Üye, Mefhum ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi
karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil Mefhum’un bu nedenle ödemek
zorunda kalabileceği her türlü tazminatı Mefhum ve yetkililerine ödemekle yükümlü
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, diğer üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte
içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt
eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine
aittir.
Üye, bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak Site'de ifşa ettiği düşünce, yazı,
video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi İçeriklerin
Mefhum tarafından onaylanmayabileceğini, onaylanması halinde herhangi bir hukuki engelle
karşılaşıldığı takdirde Site'ye yüklenen içeriklerin kullanımının engelleneceğini ve Mefhum’un
her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve İçerikleri
sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Üye, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis vs. satışı veya
kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık
yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki
materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan
psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dahil her türlü materyal ile
hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyalin Site'de paylaşılamayacağını ve
bu tür materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul eder.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT İÇERİK VE LİNKLER
Hizmet ile web sitemizde veya Hizmet'in içinde ya da dışında Mefhum tarafından oluşturulmuş
olan diğer platformlarda, üçüncü taraflarca meydana getirilmiş harici hiperlinkler ve/veya diğer
unsurların görünüyor olması, buralarda yer alan üçüncü kişilere ait kendi web siteleri veya
sosyal medya platformlarında ifade edilen düşünce ve görüşlerin Mefhum veya iştirakleri
tarafından benimsendiği veya tavsiye edildiği anlamında yorumlanamaz. Mefhum, söz konusu
üçüncü taraf web sitelerinde yer alan içeriğin doğruluğunu, uygunluğunu veya kalitesini teyit
etmez, bunları önermez ve herhangi bir şekilde bunlarla ilgili sorumluluk almaz. Öte yandan,
üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya platformlarında sunulan, önerilen, reklam ve
tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlerin belirtildiği şekilde ve kalitede temin edilmesi de Mefhum
sorumluluğunda değildir. Böylelikle, Mefhum üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya
platformlarında yer alan içerik ile alakalı veya sorumlu olmadığından; Mefhum, hiperlink
verilmiş olan söz konusu üçüncü taraf web siteleri ve sosyal medya platformlarına konan,
gösterilen, buralarda dağıtılan veya ticaret mevkisine konan içerik sebebiyle meydana gelen
doğrudan veya dolaylı zararlardan, ihmal, kusur, sözleşme ihlali, kişilik haklarına saldırı, telif ve
diğer fikri hakların ihlali nedeniyle oluşan her türkü kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk
taşımaz.
Hizmet, üçüncü taraf servisleri ve içeriğini barındırabilir, bunlara entegre olabilir veya bunlar
aracılığı ile sunulabilir. Meftun’un bu üçüncü taraf servisleri ve içeriğini denetlememektedir. Bu
sebeple, söz konusu üçüncü taraf servis ve içeriğine ilişkin olarak Size sunulan sözleşmeleri ve
kulanım şartlarını çok dikkatli okumanız ve değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

ÜYELİĞİN İPTALİ VE FESHİ
Mefhum, işbu Sözleşme'yi, aşağıdaki durumlarda önceden herhangi bir bildirime gerek
olmadan ve derhal geçerli olmak üzere sonlandırabilir ve Üye'nin Üyeliğini iptal edebilir:
(i) Gerekli gördüğü herhangi bir anda gerekçe göstermeksizin, ve/veya
(ii) Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, ve/veya
(iii) Üye'nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya
tamamen yerine getirmemesi.

ÜYE TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASI VE ÜYELİĞİN DONDURULMASI
Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen tüm yükümlülüklerini zamanında, eksiksiz ve tam olarak
yerine getirmesi şartına bağlı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye uygulama üzerinden
ve/veya website üzerinden üyeliğini sonlandırabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Tarafımızdan açıkça yazılı olarak rıza gösterilmedikçe, Hizmet'in hiçbir unsuru veya içeriği,
Şartlar dahilinde Size sunulan Hizmet dışında farklı bir amaçla kullanılamaz. Hizmet'in Size
ulaştırıldığı fiziki araçlar Size ait olabilir, ama Hizmet ve onu meydana getiren tüm unsurların
fikri hakları tamamen ve sınırsız şekilde tarafımıza aittir. Hizmet dahilinde Size sunulan içerik ve
unsurlar ile Hizmet'in kendisine ilişkin olarak Size hiçbir hak devredilmez veya herhangi bir sıfat
bahşedilmez.

SÖZLEŞME TARAFI
Hizmet, Şartlar çerçevesinde, şirket adresi Balat, Rıfat Efendi Sokak No:19/1 34087
Fatih/İstanbul olan Türkiye'de kurulu Mantar.io tarafından size sunulur. Bizimle veya
müşteri hizmetleri departmanımızla irtibata geçmek için info@mefhum.com adresine e-posta
gönderebilirsiniz.Terms Of Use
1.SERVICE
Mefhum.com provides a personalized digital membership service. With this membership, you can download or transfer e-books, audiobooks and other literary
eligious\critical contents with your phone or other devices that have an internet connection by connecting to the Mefhum app and other Mefhum programs which you downloaded before. This service provides personalized suggestions, messages and other features adapted and developed just for you to improve your user experience. Mefhum can give access to different social media platforms (public domain or not) to give you a better user experience. In any additional condition or unless otherwise consented upon membership plan serviced to you and you agreed on.
Mefhum reserves its right to make changes in technical necessities, to change its partners and add or remove some features. Mefhum will show maximum effort to inform you with push notifications on the service or email in case of any changes that limit your use of service. This notification will be sent to you at least 30 days before changes. But, Mefhum reserves its right to make changes, add or remove in partners and payment methods without an advance notification.

2. SOFTWARE
The only right holders of the program are Mefhum and\or third service provider parties that work with Mefhum under an agreement. Mefhum has the right to do any act on software without a heads up. Mefhum can’t be held responsible for software and temporal\continuous errors in software. Mefhum doesn’t guarantee anything about the software like it doesn’t guarantee anything about the service.
The software cannot be copied, replicated, uploaded, developed, changed, constituted, marketed, sold, used or transferred to other corporates\ third parties, partly or as a whole, for any reason. It is forbidden to use the software for any reason without the written express consent of Mefhum. Member states, guarantees and accepts to use the software temporary and limited for the service on the conditions in this contract.

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEFHUM
As a part of the service, Mefhum can inform you about the functions and contents of the service by reaching you out on email, phone, SMS, MMS or directly on the service. Mefhum can inform you about events, activities, and products about services or promotions.
Also, if you accept it, Mefhum can reach you out on other third-party communication tools like social media platforms.
The communication between Mefhum and its members continues under Mefhum’s Privacy Policy.
Mefhum is not responsible for any interruption in internet service providers or mobile communication lines.
Service runs for 7 days without interruption. But Mefhum doesn’t guarantee that the service can run consistently without any errors. Mefhum can improve and correct errors\ interruption in services and this doesn’t violate the contract. Mefhum can stop the service because of the maintenance and improvement works.

Mefhum won’t be responsible for any errors and interruptions in the service caused by any internet outage, low internet speed or malfunctions in internet service which the member uses. Besides, Mefhum can’t be held responsible for not providing the service under this contract because of any actions beyond control like flood, fire, explosion, business dispute, worker shortage, lockout, industrial actions, prior restraint, terrorist incidents, war, and disaster, etc.
Mefhum can transfer its rights and obligations partly or completely to third parties within the frame of the terms and conditions. Mefhum can meet its obligations by the agency of third parties assigned by it. We will act by the Mefhum Privacy Policy when these changes (which can affect the process of your data) happen.

4. MEMBER’S RIGHTS AND OBLIGATIONS
A person must apply Mefhum by filling the forms in Mefhum.com with true information and this application must be approved by Mefhum after consideration. Membership rights and obligations are only for the person who applied for a membership and s\he can’t transfer these rights and obligations partially or completely to any third party. Mefhum may refuse membership applications or accept it on some extra conditions without stating a reason. Mefhum has the right to revoke the membership in case of confirming a legal, technical and\or especially a risky condition about. information assurance. Because of these reasons, Mefhum can revoke the membership without an obligation of compensation anytime with or without a reasoned report and a statement.
Member\User, he declares that he accepts and understands terms, conditions, and provisions in this contract, and he’ll act in accordance with them by the correspondence and processes happened in the site.
Members must form a username and password to enter the site and execute a transaction on it. S\he is responsible for the security and privacy of this information.
Member accepts to behave in accordingly with laws of the Turkish Republic and the accepted morals. S\he has all the responsibility in case of a crime and\or any illegal actions in the site. Mefhum can’t be held responsible for legal problems and submissions arise from the actions of the member.
Any ideas and opinions that the Member declares through the Site are purely his own opinion. The site can’t be used for publishing a notice or express an opinion about a political\philosophical propaganda. No harmful comments can be made on the site. Members can’t cause an unfair competition or damage a relevant person’s reputation or perform an activity that against the manners and laws. S\he can’t do or say anything abusive, threatening or political.
Member accepts that he will be responsible in case of any content (comment, music, word, drawing, comics, picture, photo, video, article, action) that against fundamental rights and freedoms, public welfare and morals. S\he can’t behave in a way that puts public security and national unification in danger and may need compensation. Member must pay compensation if Mefhum and its officials must pay fines or cover the demand in case of Mefhum and its officials must deal with something because of these reasons above.
Member accepts and guarantees to not reach and use other member’s secret programs, files, information and any other contents without permission. Otherwise, s\he will be responsible for every jural and the penal situation emerges from this kind of act.
Member accepts and guarantees that Mefhum has the right to cancel or stop the one-sided service and contents any time without a justification. It is possible for the content that members put in the site (comment, melody, song, lyrics, words, drawing, comic, painting, video, article, thought) may not be approved by Mefhum with or without a warning. Even if its approved, Mefhum has the right to prevent the use of the contents in the site in case of any legal obstacle.
Member accepts that the kind of contents stated below can’t be shared and if shared, can be deleted without any warning:
- Any insulting, abusive or pornographic content
- Any forbidden kind of gamble, game, bet, etc.
- Introducing, selling, marketing or recommending any kind of any drugs that can be used only with a prescription and any addictive drugs\stuff.
- Injuring or killing any human or animal
- Anything that may seriously harm people mentally like guns and explosive substances.
- Any material that the member can’t prove its ownership or licensee

5. CONTENTS AND LINKS BELONG TO A THIRD PARTY
The usage of hyperlinks and other features created by third parties on the website or other platforms formed by Mefhum can’t be interpreted as Mefhum and its partners accept and support their opinions and thoughts that they expressed in other social media platforms and their websites. Mefhum doesn’t verify, recommend or take any responsibility for the quality or the suitability of the content of the third-party website. Mefhum doesn’t take any responsibility for providing services and products in the same quality as they stated in recommendations, suggestions, introduction or advertisement in a third-party website or a social media platform. This, Mefhum doesn’t take any responsibility for any loss or damage because of a default, flow, any breach of the contract, copyright issues, any attack on personal rights or any violation of intellectual property caused by the content showed in third party websites or social media platforms which have a hyperlink in Mefhum. Because Mefhum is not relevant to the content in third party websites or social media platforms and doesn’t have any responsibility for that.
Service can involve third party services and contents, be integrated to them or be provided through them. Mefhum doesn’t control third party services or contents. Thus, we suggest you read terms and conditions related to third-party services and content carefully and evaluate them.

6. MEMBERSHIP CANCELLATION AND RESCISSION
Mefhum can end this contract or cancel a membership without any notification in case of any circumstances below:
When needed, anytime, without any justification, and\or
Improper acts of member to contract, and\or
Neglection of the member the terms and conditions of this contract partly or completely.


7. CANCELLATION OF THE CONTRACT AND CANCELLATION OF THE MEMBERSHIP BY THE MEMBER
Member can terminate its membership on the app and\or website in condition to meet this contract’s obligation complete in time.

8. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT
This service’s any function or content cannot be used for a different purpose other than the service provided to you in these terms. Physical means that arrived to you by the service, can be your belonging but the service and intellectual property that formed it, is completely belong to us. Rights of the service itself, contents or factors cannot be transferred to you.

CONTRACTING PARTY
The service is provided to you in these conditions by Mantar.io based in Turkey, Fatih\Istanbul Balat, Rıfat Efendi Street No:19\1 34087. You can contact us by email to info@mefhum.com
:
/ :

Dinleme Kuyruğu

Açık