• 112
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
0 comments
    No comments found
Description

Fıkıh, kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir.

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye veya kısaca Mecelle, 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen İslami özel hukuk kuralları kodeksidir.

Recently Listened by
-->
:
/ :

Queue